Beindult az építőipar. A lakáspiac húzza felfelé

Igaz ugyanakkor, hogy a tavalyi növekedés elsősorban a második negyedév kiugró számainak volt köszönhető, a negyedik negyedév kimondottan alacsony Aktivitás-Kezdést hozott, utoljára 2016-ban volt olyan 3 hónap, amikor ennél kisebb összegben kezdődtek meg építési munkák. (1.ábra)

1.ábra. Az építőipari aktivitás: a megkezdett kivitelezési munkák értékének alakulása és megoszlása építési részpiacok szerint (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2021. 4. negyedév)

Csökkent év végén a magasépítési aktivitás, de így is rekord született

2021 utolsó negyedéve gyengébb Aktivitás-Kezdést hozott a magasépítések esetében, ami elsősorban a nem lakáscélú magasépítések lendületvesztésére volt visszavezethető. Összességében ugyanakkor a második félév alacsonyabb számait ellensúlyozták az első féléves magasabb értékek, különösen a második negyedéves kiugró eredmények. Így a jól sikerült első félévnek köszönhetően soha ilyen magas értékben nem indultak el magasépítési kivitelezések. mint 2021-ben. Összesen több mint 1800 milliárd forintot tett ki a tavalyi évben a megkezdett építkezések értéke, az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint. A növekedés 2021-re 2020-hoz képest közel 30, 2019-hez képest pedig több, mint 20 százalékos volt.

A társasházi lakáscélú magasépítések Aktivitás-Kezdése esetében a harmadik és negyedik negyedévben bővülés volt megfigyelhető. A teljes évet nézve 2021-ben a nem lakáscélú magasépítések összege a gyenge 4. negyedév ellenére rekordot döntött, ilyen magas összegben még nem kezdődtek meg kivitelezések a szektorban. Összesen több mint 1500 milliárd forintot tett ki az Aktivitás-Kezdés. A növekedés 2020-hoz és 2019-hez képest is nagyjából 27 százalékos volt.

Az év utolsó negyedévében kivitelezési fázisba lépett legnagyobb magasépítési beruházások közé tartozott a székesfehérvári Alba Aréna sportcsarnok fejlesztés, Miskolcon a Chervon Autó járműipari fém alkatrészeket gyártó üzem építése, a fővárosi XXI. kerületben a Jedlik Ányos Gimnázium fejlesztése, illetve a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium fejlesztése.

Nem a mélyépítések éve volt 2021

2016 óta nem indultak el ilyen kis összegben mélyépítési kivitelezések, mint 2021-ben. Valamivel több mint 700 milliárd forintot tett ki az Aktivitás-Kezdés, ami még a gyenge 2020-as évhez képest is 5 százalékos további visszaesést jelentett, 2019-hez képest pedig 18 százalékot meghaladó volt az elmaradás mértéke. Az Aktivitás-Kezdés az út- és vasútépítések esetében az alacsony bázis miatt 6 százalékos növekedést mutatott 2020-hoz képest, míg 2019-cel összehasonlítva az elmaradás közel 15 százalékos volt. A nem út- és vasút mélyépítések esetében 2020-hoz képest 2021-re közel 14 százalékos visszaesés következett be, míg 2019-hez képest nem egészen 22 százalékkal esett vissza az elindított kivitelezések értéke.

A legnagyobb építési fázisba lépő mélyépítési projektek között volt 2021 negyedik negyedévében a Szeged-Rendező és Röszke országhatár közötti vasútvonal fejlesztés, a Halimba-Szőc Solar Park beruházás, valamint az öntözőtelep és öntözőrendszer építése Mezőhegyesen.

Közép-Magyarország részesedése visszaesett

Közép-Magyarország részesedése az elindult építkezéseket nézve az utolsó negyedévben tovább csökkent 2021-ben. Az egész évet tekintve a megkezdett kivitelezések értékének 34%-a jutott a területre, ami alacsonyabb volt a 2014-2020-at jellemzőnél (38%). Szintén elmaradt Kelet-Magyarország részesedése az Aktivitás-Kezdésből a korábbi éveket jellemzőtől, míg az előbbiekkel párhuzamosan Nyugat-Magyarországé növekedett. Utóbbi esetében az arány 35 százalékra bővült a korábbi 28 százalékos szintről – áll az EBI Építésaktivitási Jelentésben. 

A különböző régiók közül a legmagasabb összegben Budapest után, a Közép-Dunántúlon indultak el építkezések 2021-ben. 2017 előtthöz képest, az utóbbi években lényegesen magasabb értékben indultak el építőipari kivitelezések az Észak-Alföld régióban. 2021-ben ugyan kisebb összegben kezdődtek meg építkezések, mint 2020-ban, de az Aktivitás-Kezdés mutató így is meghaladta a 2019-es szintet, illetve továbbra is jóval magasabban alakult a 2017 előttinél.   

2.ábra. A megkezdett kivitelezési munkák összértékének területi megoszlása Magyarország egyes régiói között (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2021. 4. negyedév)

Beindulni látszanak a lakásépítések

2021-ben emelkedés mutatkozott a megkezdett társasházi kivitelezések összegében. Valamivel több mint 300 milliárd forint értékben indultak el építkezések a szektorban, így 40 százalékot meghaladó bővülés volt megfigyelhető az Aktivitás-Kezdésben 2020-hoz képest. A 2019-es értéktől azonban továbbra is elmaradtak a számok, közel 4 százalékkal, 2018 és 2017-hez képest pedig a különbség még szembe ötlőbb, több, mint 30 százalékos volt. A harmadik és negyedik negyedévben elindult bővülés vélhetően 2022-ben tovább folytatódhat, az idei év elején több nagyobb projekt elindulását jelentették be a fejlesztők, valamint a tavalyi magasabb építési engedélyszámok is ezt vetítik előre.

Az év utolsó negyedévének legnagyobb elindult projektjei közé több társasházi beruházás is bekerült, mint a New Palace I. üteme, a Ferdinánd Garden, a Balance Garden, a Metrodom River B épülete, illetve a Westside Garden, melyek mindegyike a fővárosban kapott helyet.

A 2021-ben befejezett projektek összértéke nem érte el a 2020-as szinten, de így is magasan alakult. Összesen több mint 300 milliárd forint értékben készültek el társasházak 2021-ben, ami a 2020-as után a valaha mért második legnagyobb Aktivitás-Befejezést jelentette. Az előzetes adatok szerint az idei, 2022-es év pedig várhatóan ismét rekordot hozhat a befejezésekben, amennyiben az erre az évre tervezett beruházásokat valóban sikerül befejezni.

A 2021-es társasházi lakásépítési bővülés nem egyformán érintette az ország különböző részeit. Nagyobb Aktivitás-Kezdés jellemezte a 2020-ban is a legkevésbé visszaeső Budapestet, valamint az alacsony bázisról induló Pest megyét, és Dél-Alföldi régiót. Összességében a 2021-es megindult társasházi építkezések értékéből Közép-Magyarország a 2014-2020-as időszakinál jelentősen nagyobb, 70 százalékot meghaladó arányban részesült, a korábbi éveket jellemző átlagos 60 százalékhoz képest, míg Kelet- és Nyugat-Magyarország aránya elmaradt a 2014-2020-as időszakot jellemzőtől.

Fotó: Getty Images