A Tanács elfogadta az energiahatékonysági irányelvet

A Tanács július 25-én új szabályokat fogadott el, melyek célja, hogy az uniós szintű végsőenergia-fogyasztás 2030-ra 11,7%-kal csökkenjen. A jogszabály több tekintetben is rugalmasságot biztosít a tagállamoknak e cél elérését illetően.

A tagállamok együttesen fogják elérni, hogy 2030-ra a végsőenergia-fogyasztás a 2020-ban készített energiafogyasztási előrejelzésekben szereplő adatokhoz képest legalább 11,7%-kal csökkenjen. Ez azt jelenti, hogy 2030-ra az EU energiafogyasztása a végső energia tekintetében nem haladhatja meg a 763 millió tonna olajegyenértéket, a primer energia tekintetében pedig a 993 millió tonna olajegyenértéket.

A végső fogyasztásra vonatkozó korlát kötelező erejű, és azt a tagállamoknak együttesen kell teljesíteniük, míg a primerenergia-fogyasztásra vonatkozó célkitűzés indikatív. A végsőenergia-fogyasztás a végfelhasználók által fogyasztott energiamennyiséget jelöli, a primerenergia-fogyasztás viszont magában foglalja az energiatermelés, illetve az energiaellátás során felhasznált energiát is.

Nemzeti hozzájárulások és hiánypótlás

Valamennyi tagállam hozzá fog járulni az átfogó uniós cél eléréséhez: integrált nemzeti energia- és klímaterveikben indikatív nemzeti hozzájárulásokat és a cél elérését szolgáló kibocsátási pályákat fognak meghatározni. A tagállmoknak 2023 júniusáig kellett benyújtaniuk naprakésszé tett nemzeti energia- és klímaterveik tervezetét. A végleges tervek benyújtásának határideje 2024-ben lesz.

A Bizottság ki fogja számítani, hogy a hozzájárulások összesen kiadják-e a 11,7%-os csökkentési célt, és amennyiben nem, korrekciókat bocsát majd ki azokra a nemzeti hozzájárulásokra vonatkozóan, amelyek alacsonyabbak a képlet alkalmazásával kapható eredménynél (ez az ún. hiánypótlási mechanizmus). A képlet többek között az energiaintenzitáson, az egy főre jutó GDP-n, a megújuló energiaforrások terén való előrelépésen, valamint az energiamegtakarítási potenciálon alapul.

Energiatakarékosság

A végsőenergia-fogyasztásra vonatkozó éves energiamegtakarítási cél 2024 és 2030 között fokozatosan nőni fog. A tagállamok gondoskodni fognak arról, hogy ebben az időszakban átlagosan évente a végsőenergia-fogyasztás 1,49%-ának megfelelő új megtakarítást érjenek el úgy, hogy fokozatosan előrehaladva a megtakarítás 2030. december 31-én elérje az 1,9%-ot.

A tagállamok beleszámíthatják a cél teljesítésébe azokat az energiamegtakarításokat, amelyeket az épületek energiahatékonyságáról szóló jelenlegi és felülvizsgált irányelv szerinti szakpolitikai intézkedések, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből eredő (a létesítményekre, illetve az épületekre és közlekedésre vonatkozó) intézkedések, valamint az energiaügyi vészhelyzeti intézkedések révén értek el.

Fotó: Getty Images